تبلیغات

تبلیغات در زندگی امروزی برای معرفی کالها و خدمات جدید به یک بخش جدا نشدنی تبدیل شده است. پس چه بهتر است که این تبلیغات در محیطی صورت گیرد که مخاطبین زیادی را به خود اختصاص داده است. اینترنت یکی از محیطهایی است که میتواند به عنوان محلی برای تبلیغات در نظر گرفته شود. چرا که با این کار، یک تیر و دو نشان زده  شده است. یکی هزینه پایین برای تبلیغات،  و دیگری مخاطبین از گروههای سنی مختلف و با شغلهای متفاوت که میتواند تا حد نسبتا زیادی در افزایش فروش خدمات و محصولات کمک نماید.

نگاه اپلیکیشن با این دید و با داشتن کاربرانی از طیفهای مختلف، محیطی مناسب برای تبلیغات در اینترنت برای صاحبان کسب و کارها فراهم آورده است. افرادی که قصد تبلیغ در این سایت را دارند میتوانند از طریق صفحه تماس با ما درخواست خود را مطرح نمایند. هزینه ها و شرایط تبلیغ از طریق ایمیل به اطلاع آنها خواهد رسید.